Khấn Xin Mẹ Đến Với Chúa

Community

"Hãy nhờ Mẹ của Cha dẫn các con đến với Cha. Cha sẽ hân hoan tiếp rước các con".
Trích "TĐTYNH"

0:35
Avemaria
1 year ago
0:07
loi tai con
1 year ago
0:10
Thứ Ba – Tuần 19 TN – Năm A MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Tin mừng: Lc 1,39-56 Tin mừng theo thánh Matthêu. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Như Mẹ: Trong ngày Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta liên tưởng rằng: ước vọng được hưởng phúc trường sinh là ước vọng thâm sâu nhất của con người. Đức Maria đã được hưởng phúc vinh quang bất diệt trong Nước Trời. Ý nghĩa của ngày lễ trọng hôm nay gợi lên trong chúng ta niềm hy vọng được cùng với Mẹ chung hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con khi còn sống ở trần gian này, luôn biết hướng về Trời Cao, để mai sau được cùng Đức Mẹ chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ là niềm an ủi và hy vọng cho chúng con, xin đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường của cuộc sống trần thế này. Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
2 years ago