Langbiang Design & Construction Company

Construction Company

Công Ty TNHH LangBingDesign & Construction


Đồ họa LaNgBiAnG ra đời,hướng tới cách thức mới tiếp cận khách hàng,không có gì cụ thể hơn là bằng hành động:
+ Minh bạch giáo trình (Các bạn có quyền được biết trước sẽ được học gì,cần cái gì.Trước khi bỏ tiền,thời gian và công sức).
+ Học phí tất cả các khóa học ngắn hạn của Đồ Họa ABC đều thu giữa khóa,Không ưng ý với lượng kiến thức nhận được,cách giảng bài của giảng viên,….các bạn hoàn toàn không cần đóng tiền.
+ Học phí của tất cả các khóa học dài hạn (Trên 10 buổi) của Đồ Họa ABC đều thu vào buổi thứ 4 và thứ 10 của khóa học,đảm bảo cho các bạn có đủ thời gian để đánh giá chất lượng cũng như mức tiền xứng đáng do các bạn bỏ ra.
----- Sự thành công,hài lòng của các bạn là Lý Do để Đồ Họa LaNgBiAnG Tồn Tại và Phát Triển.