Joyce Meyer Ministries KiSwahili

Nonprofit Organization

Kusambaza Kristo - Kupenda Watu.
Huu ndio ukurasa rasmi wa Facebook wa Joyce Meyer Ministries katika lugha ya Kiswahili.


Ukurasa wa Facebook wa Joyce Meyer Ministries kwa lugha ya Kiswahili umetolewa kwa ajili ya marafiki wa Joyce Meyer Ministries na unasimamiwa na huduma hiyo.

Shauku yetu ni kukutia moyo na kukupasha habari zinazohusiana na mambo yote yanayohusu Joyce Meyer Ministries katika lugha ya Kiswahili.Sisi kama sehemu ya jamii, tunakaribisha maoni yako, mawazo yako na tunatazamia kwa hamu utupe maoni yako.Tafadhali kumbuka kuwa maoni yanaweza kupitiwa tena ili kuhakikisha kuwa kanuni zilizobainishwa kwenye Masharti ya Utoaji Huduma ya Facebook zimezingatiwa na kufuatwa.

Kwa hivyo, maoni yote yatakayotolewa kwenye ukurasa huu yatafanyiwa uamuzi na wasimamizi wa ukurasa, ambao wana haki ya kuondoa maoni yoyote, vipachiko, au picha zozote wakati wowote na kutokana na sababu yoyote.Tunakuhimiza utoe maoni yako kwa uwazi na uaminifu na tunatumai kuwa kuhusika kwako katika jamii yetu ya Facebook kutaendelea kuwa kuzuri na kwa kufurahisha.

Ikiwa ungependa kuongeza maoni au kupiga ripoti kuhusiana na vipachiko visivyofaa, tafadhali tuma barua pepe kwa: [email protected]

Ahsante kwa msaada wako kwenye Joyce Meyer Ministries.

Kwa maombi na usaidizi wa marafiki na wabia wetu kote ulimwenguni, tunajitahidi kutoa ujumbe wa Kristo ulio na ubunifu na unaofaa pamoja na upendo wake kwa watu.

Kwa usaidizi wako, tunaweza kutimiza lengo letu la kufikia kila taifa na kila mji, kila siku kwa Injili ya Yesu Kristo.