Cemaatle Namaz

Book

Cemaatle kılınan namâzın sevabı, bütün ibadetlerden üstündür. Bu yüzden müslümanlar cemâat ile namâz kılmayı ganîmet bilmelidir.