ช่วยคนดี ก่อนที่เค้าจะหมดแรง

Community

0:15
คลิปสั้น 15 วินาที (ช่วยกันแชร์เพื่อนที่สนใจ) "ฟ้า" นางฟ้า ***คุณฟ้า และบ้านล้อมรักแจ้งข่าว ขอขอบคุณในความเมตตาและความช่วยเหลือที่มีต่อหมาจรจัดและการสร้างบ้านหมา เนื่องจากตอนนี้ ทีมอาสากำลังหาที่สำหรับสร้างบ้านใหม่ ซึ่งคิดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะๆ ในเรื่องของสถานที่ๆจะสร้าง และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสรุปรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบ เพื่อความโปร่งใสเช่นกัน สำหรับเงินที่บริจาคมาแล้ว จะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านหมาเท่านั้น จะไม่นำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่นๆ จึงขอหยุดการบริจาคไว้ก่อน จนกว่าจะได้ที่ที่จะสร้างบ้านหมาแน่นอนแล้ว แล้วจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป *ดูคลิปยาว ที่เพจ #ช่วยคนดีก่อนที่เค้าจะหมดแรง และ #70ปี70ล้านความดี
2 years ago