Tou

Cultural Center

Tou er en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Vi har et bredt spekter av aktiviteter gjennom året med over 450 ulike arrangementer.


Tou Scene er en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Vi har et bredt spekter av aktiviteter gjennom året med over 400 ulike arrangementer.

Våre lokaler på over 9000 kvadratmeter består av flere scener og produksjonsrom, og en lang rekke visuelle kunstnere, musikere, filmskapere og organisasjoner har sin produksjon og virke på huset.

Tou Scene er i sterk vekst, og vi har høye ambisjoner for årene som kommer. Bygningsmassen er under utvikling med nye publikum- og produksjonsarealer. Atelierhuset Tou Scene ferdigstilles i 2017, og inneholder blant annet ny dansesal, grafisk verksted og hele 31 atelier.

Tou Scene presenterer et bredt program innenfor et mangfold av kunstformer. Programmet har satt Tou Scene på kartet som en av Norges mest framtidsrettede og dynamiske kulturarenaer. Barn, unge, familie og nærmiljø er en etablert del av programprofilen med flere viktige samarbeidsprosjekter i regionen.

Velkommen til Tou Scene i Østre bydel!