HTV3 - DreamsTV

Cable & Satellite Company

Được thành lập vào năm 2007 dưới sự quản lý của Purpose Media, HTV3 là kênh truyền hình lồng tiếng hàng đầu dành cho đối tượng thanh thiếu nhi và gia đình.


Được thành lập vào năm 2007 dưới sự quản lý của Purpose Media, HTV3 là kênh truyền hình lồng tiếng hàng đầu dành cho đối tượng thanh thiếu niên nhi đồng và gia đình.