Phương Dung Socola

Music Video


Chào mừng các bạn đến với Channel của Dung và xem các video cover, hướng dẫn guitar, ukulele đệm hát các kiểu nhé
yeahhhh chúc các bạn chơi đàn thật tốt :*

3:01
Yêu rồi
5 months ago
9:21
[Hướng dẫn Ukulele] Reality (Lost Frequencies) Vòng C Em Am F Bài này mình hướng dẫn kỹ lại điệu disco hi vọng các bạn sẽ tập chặt được 😉 ---------------------------- Hợp âm: Decisions as I [C] go, to anywhere I [Em] flow Sometimes I [Am] believe, a time where we should [F] know I can fly [C] high, i can go [Em] low Today I got a [Am] million, tomorrow, I don't [F] know Decisions as I [C] go, to anywhere I [Em] flow Sometimes I [Am] believe, a time where we should [F] know I can fly [C] high, i can go [Em] low Today I got a [Am] million, tomorrow, I don't [F] know Stop crying like you're [C] home and think about the [Em]show We're all playing the [Am] same game, I'm laying down [F]along We're unknown and [C] wrong, special when I [Em] come Hate will make you [Am] cautious, love will make you [F]glow Make me feel the [C] warm, make me feel the [Em] cold It's written in our [Am] story, it's written on the [F] walls This is our [C] call, we rise and we [Em] fall Dancin' in the [Am] moonlight, don't we have it [F] all? Decisions as I [C] go, to anywhere I [Em] flow Sometimes I [Am] believe, a time where we should [F] know I can fly [C] high, i can go [Em] low Today I got a [Am] million, tomorrow, I don't [F] know Make me feel the [C] warm, make me feel the [Em] cold It's written in our [Am] story, it's written on the [F] walls This is our [C] call, we rise and we [Em] fall Dancin' in the [Am] moonlight, don't we have it [F] all?
6 months ago