Ahmad Shamlou

Author

من درد مشترکم مرا فریاد کن ...لطفا صفحه را به اشتراک بگذارید با سپاس فراوان.