Airband Oksigjeni

Musician/Band

Airband-i Oksigjeni eshte air bend i cili kultivon muzike nga nenzhanre te ndryshme te rock-ut.Duke pasur parasysh qe eshte i pari i ketij lloji, ruan origjinalitetin dhe befasite jane te shumta. Ta perkrahim Airbandin Oksigjeni.