Hỗ trợ học Pháp Luân Công tại Hưng Yên.

Interest


Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện nâng cao cả thân lẫn tâm. Chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ để đề cao tâm tính, lấy đó làm nguyên tắc chỉ đạo. Giúp nâng cao cả về thể chất lẫn tinh thần. Với năm bài Công Pháp dễ học mang lại hiệu quả rất tốt về sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm tính đạo đức. Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích cho hành trăm triệu người tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Mọi sự hướng dẫn giúp đỡ đều dựa trên lòng tốt của các học viên, hoàn toàn miễn phí.
Chi tiết tại website: phapluan.org
minhhue.net