Miroslav Haranta

Therapist

Stránka venovaná mojej tvorbe. Terapeutickej pomoci ľuďom, párom, deťom ale aj knihe ako špecifického nástroja k odhaleniu problémov, ktoré máme v sebe.


Celý život som sa snažil o "vysoké" ciele, ako napr.: nadobudnutie materiálnych hodnôt, úspešnú kariéru, byť videný ako silný a sebavedomý manažér-egoista, ... Neskôr som pochopil (aj cez vážne ochorenia, pri ktorých medicína úplne zlyhala), že život je o niečom inom.
Uvedomil som si, že bytie a žitie života sa dá postaviť na iných pilieroch. Že vnímanie vecí a ľudí okolo seba môže fungovať inak ako doposiaľ. Našiel som svoje vnútorné ja a stále ho v istom kontexte hľadám.
Dnes už v princípe neprežívam isté typy strachov, nelimitujem seba samého presvedčeniami, vzorcami kedysi hlboko ukorenenými v mojom ja.

Naučil som sa žiť život v slobode. Tej vnútornej, ktorá mi priniesla vnútorný pokoj a iný rozmer žitia. Žitia s rodinou, dcérou, priateľmi a najmä veľkého nadšenia pre pomoc iným pri hľadaní seba samých a lepšej kvality života.

Aj preto som napísal knihu s názvom "Olívia, časť prvá" - o žene, jej vnútornom a (priznajme si pre každého z nás dosť utajenom) myšlienkovom prežívaní života. O limitoch, bolestiach, strachoch, či fóbiách, ktoré nám tak veľmi v živote ubližujú.
Aktuálne sa teším aktivitám okolo zvýšenia povedomia o knihe. Mojím cieľom však je pokúsiť sa nájsť fóra, zorganizovať stretnutia, besedy, čokoľvek a priniesť tým, ktorí máte záujem, iný pohľad v prvom rade na seba a v tom druhom aj iný pohľad na svoje okolie. Uvedomenie si toho, čo žijeme a kým sme (či skôr nie sme), je prvým krokom.

Ako terapeut pracujem s týmto tajomným vnútrom a mazaním ubližujúcich presvedčení, strachov a emócií. Práve tie nám, okrem limitovania v žití slobodného a kvalitnejšieho života, často spôsobujú fyzické ochorenia. Aj fyzické choroby v rámci individuálnych terapií s klientom riešim.

Pracujem na 2. časti knihy. Tá bude o vnútornom príbehu prežívania života u mužov a 3. časť o partnerskom spolužití, akomsi návode na to, ako vziať do vlastných rúk partnerský život, ako sa naučiť vniesť doňho vášeň a odstrániť to, čo nám bráni fungovať v radosti. Súčasťou bude, tak ako v predchádzajúcich častiach aj sexualita a objavenie ozajstného energetického splynutia partnerov.
Ďakujem, za prečítanie a tým pádom uvedomenie si svojho JA!
Miro

2:20
Zúrivosť 9
1 year ago
12:19
Drama queen
1 year ago
5:22
Enneagram 8
2 years ago
3:49
Enneagram 9
2 years ago