CHM International Institute - CitySmart Hotel Management

School

Thuộc tập đoàn giáo dục Canada, đào tạo các chứng chỉ quốc tế về Quản lý khách sạn và Đầu bếp chuyên nghiệp

Hotline: (024) 710 86161 | 098 428 6161


Sau nhiều năm chuẩn bị, năm 2012, CitySmart Hotel Management (CHM) chính thức được thành lập với mục tiêu xây dựng một mô hình hoàn toàn mới, kết hợp chặt chẽ giữa ‘học – hành – kết nối việc làm’. Đích đến của CHM là đào tạo ra các nhà Quản lý tương lai trong lĩnh vực Ẩm thực, Du lịch và Khách sạn ở Việt Nam và khu vực.

1:15
Culinary Arts
6 months ago