Dương Tử - 杨紫 VN Fanpage •【Hầu Động】

Actor

Tên tiếng Hoa: 杨紫
Nhóm máu: AB
Chòm sao: Thiên Yết
Sinh nhật: 06/11/1992
-/Weibo: http://weibo.cn/andyisme
- Instagram: https://instagram.com/yangzi_official?igshid=3k4ymcykyujd
- Douyin/Tiktok: yangzi1106