Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )

Community

☭☭☭☭☭☭☭ Chuyên trang về Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam - Vietnam People's Armed Forces News ☭☭☭☭☭☭☭


*Chúng tôi là những người lính thực trên mặt trận ảo, sống - chiến đấu vì Nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa muôn năm*

1:59
Zoopark-1
21 days ago
1:00
UH-1
21 days ago
0:30
USS Billings
22 days ago