ชลบุรี ชาแนล

Media/News Company

เคเบิลทีวี จังหวัดชลบุรี

1:32
ที่ห้องมิราจแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 8 (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง หรือ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างรายได้ โดยมี นางพุทธมนต์ รตจีน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบการขนส่ง) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี เพื่อพัฒนาแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟรางคู่ ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของ TOD ให้สามารถสำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น แผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนา การจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์และรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัฐในด้านกฏหมายและการลงทุน รวมถึงการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอีกด้วย
3 days ago
0:44
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญร่วมงานเสน่ห์เมืองชล ครั้งที่ 2 “ Charming Chonburi ” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมแหลมแท่น บางแสน ร่วมอนุรักษ์สืบสานตำนานเรื่องเล่าของชาวเมืองชล ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เล่าขานประเพณีท้องถิ่น พร้อมของกินของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านเด็ดประเทศไทยมากมาย ชมฟรี…!!! คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำทั้ง2 วัน “อาร์ม ชุติมา” และ “ลุลา LULA” ตื่นตาตื่นใจกับละครพื้นบ้าน ตำนานพระรถเมรีนางสิบสอง และกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายมากมาย งานเริ่มตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป >> มีรถรับส่งฟรี !! ตลอดเส้นทางรอบบริเวณงาน >> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร 038-398039 ต่อ 114 หรือ facebook fanpage เสน่ห์เมืองชล
25 days ago
0:48
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการดนตรี กวี ศิลป์ โดยร่วมส่งผลงานการประกวดในหัวข้อ วรรณกรรมและศิลปกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อชิงทุนการศึกษา และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะทำให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ร่วมแต่งแต้มสีสัน แบ่งปันจินตนาการ ภายในงานชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงงานศิลปะและวรรณกรรมจากศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พร้อมอร่อยกับอาหารพื้นถิ่น และสินค้า OTOP มากมาย ชม ชิม ช้อป แชะ ฟรี ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณแหลมแท่น บางแสน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
30 days ago