Mkhulu Wamaqiniso

Tutor/Teacher

inhloso yami enkulu ukukhuthaza abantu bakithi bebala elimnyama, bazigqaje ngesintu sethu bangaqhakambisi okwezinye izinhlanga kakhulu baze bazikhohlwe bon


masizigqaje ngemvelaphi yethu, singakhohlwa ilapho sidabuka khona

9:42
789397664763347
4 months ago
9:42
344398169521689
4 months ago
9:42
422652578554296
4 months ago
5:27
phasika
1 year ago
7:51
shaka zulu
1 year ago