Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

College & University

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, είναι Αυτοτελής, Πρωτοπόρος, Μαζική, Αυτόνομη, Δημοκρατική, Συνδικαλιστική οργάνωση φοιτητών.


Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του Πανεπιστημίου, με μόνο γνώμονα και σκοπό τη δυναμική προάσπιση και αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων της φοιτητικής κοινότητας.
• Εκεί που οι άλλοι αδυνατούν, η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ χαράσσει το δρόμο για το μέλλον. Αγωνίζεται ασταμάτητα, με κινητήρια δύναμή της την εμπιστοσύνη με την οποία οι φοιτητές την περιβάλλουν. Η εμπιστοσύνη αυτή έδωσε στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έδρες Εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ., έδρες στα Συμβούλια των Τμημάτων και στα Συμβούλια των Σχολών.
• Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, πρωτοπορεί τόσο στις εκδηλώσεις (πολιτιστικές, πολιτικές, ακαδημαϊκές και ψυχαγωγικές), όσο και στην έκδοση εντύπων. Εκδίδει τη φοιτητική εφημερίδα «Πρωτοποριακά Νέα» .
Επίσης, η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εκδίδει το «Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο» και τον «Οδηγό Σπουδών και Ψυχαγωγίας». Παράλληλα, τα Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών της παράταξης, εκδίδουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δικά τους έντυπα.
• Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προωθεί το διάλογο με τις υπόλοιπες παρατάξεις και πιστεύει ότι οι μάχες κερδίζονται μέσα από τη συνεργασία όλων των δυνάμεων και όχι μέσα από την αντιπαράθεση.
• Παράλληλα, η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα και εκτός του Πανεπιστημίου με πρωταρχικό στόχο και προσανατολισμό τη συμβολή στον αντικατοχικό αγώνα, αλλά και τη συνολική προσφορά στα κοινά.
• Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στοχεύει στην εξεύρεση μιας λειτουργικής λύσης, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποκλείει την πιθανότητα επανάληψης γεγονότων του παρελθόντος.
• Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αγωνίζεται για τη διατήρηση της ελληνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ειρηνική συμβίωση και συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.