I Love Esfahan (0311)

Community

4:28
🎥 این تصاویر زیبا و شیرین، این همه ذوق و خوشحالی هیچ وقت از ذهن ما اصفهانی ها که سالها با زاینده رود خاطره داشتیم پاک نخواهد شد! ما با زاینده رود بزرگ شدیم، زنده رود مثل عضوی از خانواده ما بوده و هست که متاسفانه در یک دهه گذشته پس از هر چندین ماه او را برای فقط چند روز میبینیم! حق داریم این همه ذوق و خوشحالی کنیم ولی حق ما این نبود زاینده رودمان که یک رود دائمی بود فصلی شود! مدیران و مسئولین مملکت، با کدامین سیاست و برنامه میتوان چنین شور و شادی به مردم یک شهر که حتی یک کشور تزریق کرد؟! به جای این بی فکری ها و بی برنامگی ها انداختن مشکلات به گردن ابر و باران و طبیعت کاش اقدامی برای اصلاح انجام میشد. فراموش نکنیم که این حال خوب امروزمان را مدیون کشاورزان اصفهان هستیم که امورات و زندگیشان بدون زاینده رود دچار مشکل شده❤️ خدا رو شکر هرچند بیست روزه اما شهرمون جانی دوباره میگیره و جریان زاینده رود روح خسته‌ی مردم رو نشاط میبخشه ✅به امید زاینده رودی همیشه جاری #ادمین برگرفته شده از : @isf031 کانال اصفهانی ها 📣
7 months ago