Ali Kılıç

Politician

Maltepe Belediye Başkanı - Mayor of Maltepe Municipality