Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan, KDN.

Government Organization

BAHAGIAN PENDAFTARAN NEGARA DAN PERTUBUHAN.


BAHAGIAN PENDAFTARAN NEGARA DAN PERTUBUHAN BERTANGGUNGJAWAB MENGENDALIKAN DASAR, UNDANG-UNDANG, SERTA PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDAFTARAN NEGARA BERSESUAIAN DENGAN KEPERLUAN SEMASA NEGARA. IA JUGA BERPERANAN DALAM HAL EHWAL YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN SERTA RAYUAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN.