NyongTory Family

Community Organization

Nhà của GRi shippers...Không tiếp thành phần antifan �


We support their true love , their romance !

3:38
SEUNGRI AEGYO
27 days ago
0:51
DAERI
27 days ago
Loading...