משכן הכוונה - בית ללימוד קבלה

Community Organization

בית מדרש ללימוד קבלה ע"פ דרכו של בעל הסולםעל בית המדרש

משכן הכוונה נוסד מרוחו של בעל הסולם, לסייע במימוש חזונו בתיקון עולם ובהפצת הידיעה לכל אדם שמתעורר הצורך בליבו לשרת את מטרת בריאתו.
אל רוח זו התקבצו, במשך השנים, נשים וגברים אשר חשו צורך עמוק וקריאה פנימית להיות שותפים בתיקון עולם עפ"י חוכמת הקבלה.

בית המדרש נוסד ע"י המורה ספיר נוימן אייל ופועל מזה 10 שנים ברוחו ועל פי כתביו של בעל הסולם.

ייחודו של המקום בא לידי ביטוי בכך שהמורה היא אישה ,
המאפשרת לנשים נגיעה ישירה בטקסטים קבליים ולימוד מעמיק, מתוך הבנה ששינוי אמיתי יתאפשר רק באמצעות שותפות שווה בלימוד זה.

מפגשי לימוד הקבלה מוקדשים ללימוד מעמיק, אותו מובילה המורה בין קריאה בכתובים כמו: ספר הזוהר, האר"י, כתביו של בעל הסולם, הרב"ש, הרמח"ל, הבעש"ט
ובין ברורים פנימיים המתעוררים מקריאה זו.

בבית המדרש מתקיימים 5 מפגשים בשבוע: פרשת השבוע, מבואה לקבלה - קבלה למתחילים, לימודי קבלה למתקדמים.

בית המדרש מזמין אליו את כל אלה שמתעורר בהם החיפוש אחר תכלית חייהם, אותה "נקודה שבלב",
ושהמקום שלנו יכול לספק להם את הסביבה הנכונה ללימוד הקבלה.
לדבריו של בעל הסולם סביבה זו מורכבת מספרים-קבוצה-ומורה ומטרתה לטפח מימוש אמיתי של "ואהבת לרעך כמוך" –
כרצון פעיל – כוונה בקביעות, שמאפשר את גילוי הטוב בעולמנו.


"אך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה...
ולפיכך, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה ... והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם, ללמוד ולהבין רזין דאורייתא וכל דרכי השפעותיו ית' לתחתונים, שהם עיקר חוכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לבוא" (הרב יהודה אשל"ג).

על הרבה:
הרבה ספיר נוימן-איל עומדת בראש קהילת "משכן הכוונה", הנהגתה נסמכת על רוחו ומשנתו של בעל הסולם.
הרבה נוימן-איל מקדישה את חייה ללימוד, להוראה של חכמת הקבלה ממקום של שליחות והתמסרות עמוקה לשירות גילוי אלוקותו בקרבנו.