کۆمەڵەی ئارەزومەندانی کۆتری نامەبەر kurdish pigeons club زاجل نادی اربیل

Amateur Sports Team

دامەزراوەی کۆمەڵەی ئارەزوومەندانی کۆتری نامەبەری هەولێر لە ساڵی 2015
ئامانجمان زیاتر خزمەت کردن و ناساندنە
ئێوەش هاوکاربن

0:21
829465940746995
2 months ago