Amnesty International Magyarország

Non-Governmental Organization (NGO)

Igazságtalanság. Vedd magadra!


Az Amnesty International (AI) nemzetközi szervezet, amely az emberi jogok elismertetéséért küzd. Olyan világot szeretne, ahol minden egyes emberre vonatkoznak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában leírt jogok és a nemzetközi emberi jogi megállapodások.
E cél érdekében az AI kutatásokat végez és akciókat szervez, s segítségükkel igyekszik megelõzni és megakadályozni a fizikai és szellemi integritáshoz, a lelkiismeret és szólás szabadságához, valamint a diszkrimináció-mentes élethez való jogok súlyos megsértéseit.
Az AI kormányoktól, egyházaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektõl független szervezet. Egyetlen kormányt vagy politikai rendszert sem támogat, és az általa védett személyek nézeteivel sem foglalkozik. Egyetlen célja az emberi jogok elfogulatlan védelme.
Az AI-nak kiterjedt tag- és támogatói hálózata van, több mint hétmillió ember globális mozgalma. Az AI tagjainak és támogatóinak politikai és vallási meggyõzõdése igencsak különbözõ, de elszántan dolgoznak egy olyan világért, ahol mindenki élvezheti az emberi jogokat.
Az AI demokratikus és független szervezet. A fontos döntéseket az AI Nemzetközi Tanácsának a nemzeti szervezetek által delegált tagjai hozzák.
Az AI mûködéséhez szükséges pénz elõteremtése elsõsorban az AI nemzeti szervezeteinek és helyi önkéntes-csoportjainak a feladata. Az emberi jogok megsértése ellen folytatott kutatómunkánkhoz és kampányainkhoz kormányoktól nem kérünk és nem fogadunk el pénzt.

1:33
Bátorság.
5 months ago
0:53
Játék
7 months ago