Mycherry - Space Big Star Kim Heechul Vietnamese Fanpage

Performing Arts

Vietnamese fanpage of Space Big Star Kim Heechul


Mycherry là nơi thể hiện tình yêu của bọn mình với Heechul, chặng đường yêu thương này tuy dài nhưng không phải tình yêu một phía. Yêu thương anh chưa từng thay đổi.
Since 2013.


🌻 Quy định của Mycherry cho những bạn ghé thăm.

1. Tất cả những cách gọi thay đổi giới tính (thím, tỷ, cô, dì, má, chị,...) admin sẽ xóa ngay bình luận đó mà không thông báo trước. Nếu một acc tái phạm nhiều lần, tụi mình sẽ ban nick người đó, nên mong là mọi người cẩn thận cách dùng từ.

2. Các vấn đề xung quanh việc quan niệm couple các bạn có thể bình luận, nhưng những từ ngữ quá khích admin cũng sẽ xóa hết.

3. Heechul là thành viên của Super Junior, nên Mycherry cũng sẽ cập nhật những thông tin của nhóm nếu có liên quan đến Heechul và ủng hộ tất cả những hoạt động của Super Junior trong tương lai.