Life Coaching

News & Media Website

Naš cilj na ovoj stranici je da promovišemo Life Coaching kao ozbiljnu profesiju koja zahteva dugotrajnu, profesionalnu, obimnu i temeljnu edukaciju.


Life Coaching je strukturiran pristup koji olakšava pojedincu da napreduje u životu i uvek je vezan za postizanje napretka. To je veština kojom se drugoj osobi pomaže da osvesti svoje
trenutno stanje i pristupi resursima koji su joj potrebni da ukloni „prepreke sa puta“ i lakše,
brže i sa većom verovatnoćom ispuni svoje snove. Life Coaching omogućava ljudima da kreiraju progresivnu promenu kroz uvide i da postanu više, rade efikasnije, postižu više, imaju više i doprinose više. On otvara nove vidike o mogućnostima, energiji, fokusu, veštinama i uživanju u postignutim rezultatima i u životu.
Profesionalni Life Coach ima iza sebe veoma intenzivne i dugotrajne edukacije koje može da dokažu određenim sertifikatima i licencama. Kao klijent treba da obratite pažnju na to i da pridajete veliku važnost tome, zato pitajte coach-a koga ste izabrali, za intenzitet i dužinu edukacije, za sertifikate i licence, kako biste sebe zaštitili. Naš cilj na ovoj stranici je da promovišemo Life Coaching kao ozbiljnu profesiju koja zahteva dugotrajnu, profesionalnu, obimnu i temeljnu edukaciju kao i iskustvo koje se stiče radom sa klijentima pod supervizijom iskusnog Coacha.

4:07
Titanik
1 month ago
0:31
Kintsugi
4 months ago
1:41
Adele <3
5 months ago
0:05
Vaš život
6 months ago
2:36
Um i telo
8 months ago
1:19
Vreme
8 months ago
1:58
George Lucas
8 months ago
1:42
Čovek i Bog
8 months ago
2:12
Istrajnost
8 months ago
1:19
Brodolomnik
8 months ago
3:11
Poklon
9 months ago
1:25
Rowan Atkinson
10 months ago
Loading...