Life Coaching

Coach

Naš cilj na ovoj stranici je da promovišemo Life Coaching kao ozbiljnu profesiju koja zahteva dugotrajnu, profesionalnu, obimnu i temeljnu edukaciju.


Life Coaching je strukturiran pristup koji olakšava pojedincu da napreduje u životu i uvek je vezan za postizanje napretka. To je veština kojom se drugoj osobi pomaže da osvesti svoje
trenutno stanje i pristupi resursima koji su joj potrebni da ukloni „prepreke sa puta“ i lakše,
brže i sa većom verovatnoćom ispuni svoje snove. Life Coaching omogućava ljudima da kreiraju progresivnu promenu kroz uvide i da postanu više, rade efikasnije, postižu više, imaju više i doprinose više. On otvara nove vidike o mogućnostima, energiji, fokusu, veštinama i uživanju u postignutim rezultatima i u životu.
Profesionalni Life Coach ima iza sebe veoma intenzivne i dugotrajne edukacije koje može da dokažu određenim sertifikatima i licencama. Kao klijent treba da obratite pažnju na to i da pridajete veliku važnost tome, zato pitajte coach-a koga ste izabrali, za intenzitet i dužinu edukacije, za sertifikate i licence, kako biste sebe zaštitili. Naš cilj na ovoj stranici je da promovišemo Life Coaching kao ozbiljnu profesiju koja zahteva dugotrajnu, profesionalnu, obimnu i temeljnu edukaciju kao i iskustvo koje se stiče radom sa klijentima pod supervizijom iskusnog Coacha.