ข่าวช่อง 8

TV Channel

รายการข่าวที่เล่าง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย


ติดตามทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ตลอดทั้งวันกับข่าวช่อง 8

05.00-09.00น. รายการคุยข่าวช่อง8

11.00-12.00น. รายการข่าวเด่นช่อง8

16.00-18.00 น. รายการคุยข่าวเย็นช่อง8

21.30-23.00 น. รายการคุยข่าวค่ำช่อง8