KWF Aalsmeer

Nonprofit Organization

KWF Kankerbestrijding

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.


Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen. Zodat de Stichting, ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot één Stichting: KWF Kankerbestrijding. Deze Stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en een Directeur.


Wereldwijd staat de krab symbool voor kanker. Daarom plaatsen veel organisaties voor kankerbestrijding de krab in hun beeldmerk. KWF Kankerbestrijding plaatst een sabel door de krab als symbool van het bestrijden van kanker.

De stichting KWF Kankerbestrijding

De stichting bestaat uit:

•Een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.


•Een bestuur, belast met de algemene leiding van de stichting. De bestuurder is algemeen directeur drs. Michel T. Rudolphie (MBA).


De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

•Mr. Harm Bruins Slot Voorzitter


•Prof. dr. Jaap Verweij Vice-voorzitter - Aandachtsgebied Wetenschappelijke Raad


•Drs. Paul Dirken Toezichthouder financiën


•Prof. mr. Tanja Bender Aandachtsgebied Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning


•Adriaan Grandia Aandachtsgebied Maatschappelijke Raad


Daarnaast zijn er 3 adviesraden, te weten:

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad (WR) adviseert de bestuurder van KWF op het gebied van onserzoek. De WR beoordeelt en adviseert over onderzoeksvoorstellen. Binnen de WR nemen commissies deelactiviteiten voor hun rekening. Een van die commissies is de Signaleringscommissie Kanker (SCK).

Maatschappelijke Raad

De Maatschappelijke Raad adviseert de bestuurder van KWF op het gebied van de beleidsplannen in algemene zin, fondsenwervende acties en in het bijzonder vrijwilligerondersteuning.

Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning

De Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning adviseert de bestuurder van KWF op het gebied van (voorlichting over) kanker en ondersteuning van kankerpatiënten.

Het KWF Kantoor in Amsterdam

Het kantoor, dat onder leiding staat van de algemeen directeur, kent 4 afdelingen. De afdelingen worden aangestuurd door een manager. Directie en managers vormen samen het Management Team, dat regelmatig bijeenkomt om beleidsmatige en managementzaken te bespreken.


Het Management Team is als volgt samengesteld:

Bestuur Michel Rudolphie, MBA
Manager Strategie & Corporate Communicatie drs. Stan Termeer
Manager Doelbesteding drs. Sandra Kloezen
Manager Werving Jan Willem Forch
Manager Financiën & Operatie Koos Boering

Op het bureau werken 198 medewerkers. Daarnaast zijn er 8 regio-coördinatoren werkzaam, die de plaatselijke KWF-afdelingen begeleiden. In deze afdelingen zijn de vrijwilligers van KWF georganiseerd per gemeente.