Wendy

Magazine

Groei ook mee in geluk! Volg WENDY en laat je inspireren op het gebied van liefde & vriendschap, gezondheid, vrijheid & balans.


Wendy Een zoektocht naar geluk - Volg ook het platform van Wendy van Dijk, en geef geluksmomenten door �!
Want geluk is voor 40% beïnvloedbaar door... jezelf!

Wij geven je de tools met tips & tricks op het gebied van:
- liefde & vriendschap
- gezondheid (voeding en bewegen)
- vrijheid & balans
- geven & ontvangen
Dit zijn tevens de katernen in Wendy Magazine.

Volg de route van Wendy van Dijk! Ga mee in een zoektocht naar geluk.

Online: [email protected]
Redactie: [email protected]

Wil je geld besparen én automatisch Wendy ontvangen? Sluit een abonnement af op: http://wendyonline.nl/abonnementen/

Voor vragen over je abonnement: http://www.aboland.nl/bladen/Hobby_Vrijetijd/wendy/