AfghanSongs HD - آهنگ های افغانی

Song

جدیدترین آهنگ های افغانی از هنرمندان داخل و خارج را با کیفیت بالا میتوانید از طریق این صفحه دریافت نمایید.

LIKE to watch Afghan New Songs & Events!

3:42
این آهنگ معروف هسپانیوی "لا پالوما" یا کبوتر نام دارد که توسط موسیقیدان هسپانیوی سیباستیان ایرادیر در حدود 140 سال قبل کمپوز گردیده است که نامبرده پس از سفرش به کیوبا آنرا سروده است که البته عناصر موسیقی کیوبایی در آن محسوس است. طی 140 سال گذشته این آهنگ در فرهنگ های مختلف به زبانهای مختلف سروده شده است و شهرت جهانی یافته است و آهنگ محبوب همه ملت هاست. این آهنگ در بسیاری کشور ها منجمله افغانستان بزبان های محلی سروده شده است که مثال آن سرودن این آهنگ توسط گل احمد شیفته و بعداً توسط احمد ظاهر میباشد. نام این آهنگ "کبوتر" از یک روایت تاریخی گرفته شده است و آن اینکه کشتی های فارس باستان در راه یونان غرق شدند و کبوتر های سفید از کشتی های غرق شده بپرواز درآمدند که گویا ارواح ملاحان غرق شده بودند که پیام عشق را به دوستداران خود میبردند. اشعار این آهنگ در اکثر زبانها از کبوتر سفید یاد آوری مینمایند. این آهنک در تمام جهان رکورد بیشترین ثبت را دارد. کاپی افغانی این آهنگ به صدای احمد ظاهر حاوی کلمات ذیل است: دلبرا گر تو یار من باشی مونس شام تار من باشی آنقدر می شوی عزیز بر دل کفر گویم خدای من باشی ای دلبرم! ماه پیکرم! هدف تیر دشمنان گردم کز ره صدق یار من باشی چه شد خطا از من ای پری پیکر که پر نمودی ز خون دل ساغر دلبرا گر تو یار من باشی مونس شام تار من باشی...
3 months ago
Loading...